Kostnaderna för hushållen ökar – men inte lika mycket 2024 som 2023

Pressmeddelande: 20 november 2023 Prenumerera
Under 2023 steg hushållens kostnader för mat och el dramatiskt. När Konsumentverket nu beräknar kostnaderna för 2024 är ökningarna inte lika stora.

Konsumentverket tar varje år fram en prognos för hushållens kostnader för det kommande året. Det sker på uppdrag av regeringen och siffrorna används bland annat av kommunerna när de beräknar försörjningsstöd och av Försäkringskassan. Bankerna kan använda siffrorna när de räknar fram en ”kvar-att-leva-på-kalkyl” vid låneansökningar. Siffrorna är också till hjälp för alla som vill göra en egen hushållsbudget.

Dyrare mat även 2024

För 2024 väntas hushållen få brottas med höga räntor på bolån och dyrare hyror. Men inom de områden som Konsumentverket tittar närmare på är det lite lugnare.

  • Elpriset har sjunkit rejält och om det inte blir en extremt kall vinter eller något oförutsett händer inom elförsörjningen räknar myndigheten med minus 30 procent för elräkningarna.
  • Runt 15 procent högre avgifter väntas för vatten och avlopp.
  • Matpriserna beräknas gå upp med cirka åtta procent.
  • Kostnaderna för kläder och skor ökar med 30 procent. Det beror mer på att innehållet i basgarderoben har ändrats, än att priserna har dragit i väg.

– Högre tillverknings- och transportkostnader ligger kvar och driver upp matpriserna, säger Kristina Difs, handläggare på Konsumentverket.

Varken lyx eller snålt

– Våra beräkningar utgår inte från någon lyxkonsumtion eller bara livets nödtorft. Vi försöker få fram så realistiska siffror som möjligt. Vi brukar få reaktioner både från de som tycker att vi tar i för mycket, och från de som inte förstår hur vi kan räkna så lågt, säger Kristina Difs.

Boende och resor inte med

Två av hushållens största utgiftsposter, boende och resor, ingår dock inte i myndighetens beräkningar.

– Boendekostnader skulle vara nästan omöjliga att få fram eftersom de skiljer sig åt väldigt mycket beroende på hur och var du bor. Vad du har för resekostnader kan ju också variera extremt mycket. Dessa kostnader måste du själv lägga till när du gör en budget eller när du gör en kalkyl över ett hushålls alla kostnader, säger Kristina Difs.

Läs mer om de beräknade hushållskostnaderna för 2024

 

Kontakt för medierna:

Kristina Difs, handläggare, via Konsumentverkets presstjänst tfn 054-19 40 20.