Qliro fälls för påträngande lånereklam

Pressmeddelande: 31 maj 2023 Prenumerera
Kunderna fick mejl efter mejl med reklam för lån. Företaget Qliro lockade med pengar över och sänkta kostnader. Men nu gör Patent- och marknadsdomstolen tummen ner och förbjuder marknadsföringen.

Det var efter att kunden köpt något och betalat med Qliro som lånereklamen började fylla mejlkorgen. En person fick hela 17 mejl med låneerbjudanden, en annan kund fick 10 reklammejl under relativt kort tid.

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att det bröt mot konsumentkreditlagens krav på måttfullhet när det gäller krediter, och domstolen håller med.

–Det här är en viktig dom eftersom vi vet att många lockas att ta lån som de sedan inte har råd att betala tillbaka. Företagen behöver vara återhållsamma, både när det gäller hur de beskriver ett lån och gällande mängden reklam, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Marknadsföringen har avsett privatlån utan säkerhet från 20.000 kronor upp till 500.000 kronor, med förhållandevis hög ränta. I reklamen lyfte företaget också fram att många andra redan ansökt om lån, något som skulle kunna sänka tröskeln hos mottagaren för att ta lån.

Domstolen kopplar förbudet med ett vite på en miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och innebär att företaget kan dömas att betala summan om det skulle bryta mot förbudet framöver.

Qliro upphörde med marknadsföring av lån via mejl när Konsumentverket öppnade ett tillsynsärende mot bolaget hösten 2021.


Presskontakt för medierna: Ida Nyström, processråd, via presstjänsten telefon 054-194020