Reklam för skönhetsingrepp har stora brister visar ny granskning

Pressmeddelande: 12 april 2023 Prenumerera
Konsumentverket och Läkemedelsverket konstaterar efter en granskning som Konsumentverket har gjort att en stor del av den reklam som idag görs för skönhetsingrepp kan vara olaglig.

Konsumentverket har granskat marknadsföringen hos 50 kliniker som är verksamma inom estetisk plastikkirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. Granskningen visar att marknadsföringen ofta riskerar att bryta mot lagen.

Särskilt följande brister har identifierats:

  • Före- och efterbilder som kan vilseleda konsumenter.
  • Marknadsföring som saknar viktig riskinformation, vilket är vilseledande.
  • Krediterbjudanden för att finansiera skönhetsingrepp som strider mot god marknadsföringssed.
  • Flera fall av marknadsföring av botox till allmänheten, vilket är förbjudet.

Granskningen visar att reklam i sociala medier sällan innehåller information om de risker som ingreppen kan innebära.

–Att utelämna viktig riskinformation i marknadsföring av skönhetsingrepp är vanligt förekommande. Vår uppfattning är att sådan marknadsföring bryter mot marknadsföringslagen, säger Maja Rogemyr, jurist vid Konsumentverket.

Marknadsföring av botox är också mycket vanlig, trots att marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten är förbjuden (med undantag för vaccinationskampanjer).

–Förbudet att rikta reklam för receptbelagda läkemedel, som botox, till allmänheten syftar till att värna folkhälsan genom att motverka felanvändning och överkonsumtion av dessa läkemedel.  Det är problematiskt att det är så vanligt med reklam som strider mot det förbudet, säger Elsa Willebrand, utredare på Läkemedelsverket

Konsumentverket kommer att informera berörda företag och därefter följa upp granskningen. Om uppföljningen visar fortsatta brister kommer tillsyn att inledas. Även Läkemedelsverket kan inleda enskilda tillsynsärenden av kliniker vars marknadsföring är i strid med regelverket.

Kontakt för medierna:

Jurist Maja Rogemyr, Konsumentverket, via presstjänsten tfn 054-19 40 20

Utredare Elsa Willebrand, Läkemedelsverket, via presstjänsten tfn 018-18 36 25

Klicka här för att ladda ned granskningen i sin helhet (pdf).