Resenärer får stärkt skydd vid förseningar i kollektivtrafiken

Pressmeddelande: 5 juni 2023 Prenumerera
Från och med den 7 juni kommer resenärer som åker med till exempel tåg och buss få ett stärkt skydd vid förseningar som leder till att man missar anslutande resor. Det är resultatet av en ny överenskommelse mellan Konsumentverket och samverkans- och utvecklingsföretaget Samtrafiken.

Reglerna kring missade anslutningar ser olika ut beroende på färdsätt, vilket kan göra det svårt för resenärer att ha koll på vilka rättigheter man har. Som buss- eller tågresenär har man behövt ha koll på hur långt fordonet gått eftersom det är olika regler för korta och längre resor. Branschen har sedan tidigare själva försökt förenkla för och skydda resenärer vid missade anslutningar, oavsett färdmedel eller sträcka, genom egna villkor. Nu har Samtrafiken och Konsumentverket tillsammans tagit ytterligare steg i det arbetet genom nya förbättrade villkor.

– Det här är väldigt positivt för resenären. Det blir tydligt och mycket enklare att hålla koll på vad som gäller, säger Maja Lindstrand, jurist vid Konsumentverket.

Det handlar om att den så kallade kom-fram-garantin som gäller via samarbetet Resplus, där i stort sett alla kollektivtrafikbolag ingår. Genom den har resebolagen ett ansvar att lösa missade anslutningar som uppstår på grund av trafikstörningar. Den förstärks nu på följande sätt:

  • Redan vid bokningen kommer resenären att få veta om den biljett hen köper omfattas av kom-fram-garantin.
  • Resenären får rätt att själv boka om resan med tåg eller buss om Resplusföretaget inte erbjudit en ombokning inom 100 minuter från planerad avgång.
  • Resenären får rätt till ersättning för mat och dryck i förhållande till väntetiden.

Snabba förhandlingar

Bakgrunden till den nya överenskommelsen är att trafikbolagen sett över sina villkor i samband med att en ny tågpassagerarförordning börjar gälla den 7 juni. Då passade Konsumentverket på att starta en förhandling om en ny branschöverenskommelse.

– Det har varit jättebra förhandlingar och förmodligen den snabbaste branschöverenskommelsen vi gjort, det gick på bara en månad. Branschen har varit väldigt positivt inställda och vill skapa ett förtroende för marknaden, säger juristen Maja Lindstrand.

Läs mer på Samtrafikens hemsida.

Kontakt för medierna: Juristerna Maja Lindstrand och Fanny Forsling via Konsumentverkets presstjänst 054-19 40 20