Tre av fem barngrindar fälls i Konsumentverkets kontroll

Pressmeddelande: 11 september 2023 Prenumerera
Som småbarnsförälder är det viktigt att hålla kolla på att barngrinden hemma är säker. I ett stickprov av fem vanliga grindar har Konsumentverket hittat allvarliga brister hos tre av dem.

Konsumentverket har genomfört ett stickprov av barngrindar. Fem modeller valdes ut, samtliga finns att köpa på den svenska marknaden. Kontrollen visar att det är viktigt att föräldrar ser över barngrinden de har hemma. Tre av modellerna visade sig ha allvarliga brister i sin konstruktion. Bland annat var två av grindarna utformade på ett sätt så att barn kan ta sig igenom eller fastna när grinden är i stängt läge. En visade sig ha lösa smådelar som barn kan stoppa i munnen.

Ett par av grindarna som får underkänt har också utstickande hörn där barn kan fastna med kläderna.

– Det är inte bra om barnet kan fastna med sina kläder. I värsta fall kan barnet fastna på så sätt det stryps och inte kan påkalla hjälp från en vuxen, säger Konsumentverkets utredare Anna Damm.

De tre grindarna med allvarliga brister har nu återkallats. Det gäller produkterna Segr Fällgrind 100cm i trä, Bozz Soft Flexi och Reer Schraubgitter (återkallelsen är avslutad). 

En tydlig manual är a och o

Något som Konsumentverkets utredare också kunde slå fast var att samtliga grindar som kontrollerades hade bristfällig information i till exempel manualen.

– Manualen är a och o för rätt montering. Den ska vara lättförståelig, tydlig och det är dessutom ett krav att den ska vara på svenska. På själva grinden ska det också finnas permanent information om tillverkare, modell och modellnummer. Så även om man köper en begagnad grind så ska man kunna få tag på en manual, säger Anna Damm.

Barngrindar finns i många svenska hem för att skydda barn från att nå farliga platser i hemmet, till exempel en trappa. Därför är det viktigt att produkten är säker. Konsumentverket har ansvar enligt produktsäkerhetslagen att utöva tillsyn över dessa produkter.

Så vet du att grinden är säker

För föräldrar som ska köpa en barngrind eller funderar på om barngrinden hemma är säker nog, så finns det tre saker att hålla koll på:

  1. Kolla så det inte finns ställen på grinden där barnet kan få fotfäste och klättra. Ett barn behöver inte mycket yta för att få fotfäste.
  2. Det ska inte finna några utstickande delar där barn kan fastna med sina kläder.
  3. Barn ska inte kunna komma under, över eller igenom grinden på något sätt när den är stängd. Små barn ska inte heller kunna öppna grinden på egen hand.


Föräldrar uppmanas anmäla till Konsumentverket om deras barn råkar ut för en olycka med en barngrind, där själva konstruktionen av grinden misstänks vara orsaken till olyckan.

Här hittar du mer information om barngrindar och säkerhet (Hallå konsument).

Här hittar du information om pågående återkallelser (Konsumentverket).

Här kan du läsa marknadskontrollen i sin helhet (Konsumentverket).

Kontakt för medierna: Anna Damm, utredare. Tel 054-19 40 20 via presstjänsten.