Ansökan om utdömande av vite: Clean Eating AB och Katrin Zytomierska

Pågående mål: 4 april 2023
Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om att Patent- och marknadsdomstolen, PMD, dömer Clean Eating AB att betala 1 miljon kronor i vite. KO begär också att domstolen dömer Katrin Zytomierska att betala 250 000 kronor i vite.

Ärendet gäller bristande reklammarkering av influerarens inlägg i sociala medier av företagets produkter. I en tidigare dom förknippades förbudet med vite, om företaget och influeraren bröt mot förbudet. Det anser KO nu har skett.

För att ta del av ansökan kontakta Konsumentverket via mejl: konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1120 och 2022/1121.