OPR Finance AB varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 31 maj 2021
Konsumentverket varnar OPR Finance AB för bristande kreditprövning.
Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 5 000 000 kronor.

Företaget överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad som dock gick på Konsumentverkets linje. Domstolen anser att inkomstuppgiften behöver vara aktuell när företaget kontrollerar om konsumentens disponibla inkomst räcker för att täcka kostnaderna. Det räcker inte att enbart utgå ifrån uppgift om taxerad inkomst som framgår av en kreditupplysning eftersom uppgifterna ligger bakåt i tiden.

OPR Finance har överklagat domen till Kammarrätten.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/1179, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se