Billmate varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 24 juni 2020
Konsumentverket varnar Billmate AB för bristande kreditprövning.
Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/1178, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.