Ambrion Finans varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 4 november 2015
Konsumentverket varnar Ambrion Finans AB för bristande kreditprövning.
Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/442, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.