Luma Finans AB varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 6 april 2022
Konsumentverket varnar Luma Finans AB för bristande kreditprövning. Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 4 500 000 kronor. Företaget har använt varumärket Lumify.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2021/829, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.