Canoxa Capital AB varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 6 april 2022
Konsumentverket varnar Canoxa Capital AB för bristande kreditprövning. Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 850 000 kronor. Företaget har använt varumärket 38:an.

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2021/826, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.