Catalunia Capital AB varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 6 april 2022
Konsumentverket varnar Catalunia Capital AB för bristande kreditprövning. Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 1 150 000 kronor. Företaget har använt varumärkena Nätlån och Extralånet.

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2021/827, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se