Konsumentverket varnar för företaget DinBilGaranti

Pressmeddelande: 17 mars 2023 Prenumerera
Efter ett stort antal anmälningar varnar nu Konsumentverket för DinBilGaranti.

Bakom DinBilGaranti står bolaget European Warranties Limited. Ett bolag registrerat i Storbritannien som marknadsför fordonsgarantier genom att skicka brev direkt till konsumenterna.

Konsumentverket har sedan juni 2022 mottagit 382 anmälningar mot DinBilGaranti angående främst vilseledande marknadsföring. Anmälningarna och klagomålen har bland annat handlat om de erbjudanden som bolaget skickat ut och som många har uppfattat som fakturor.

– Många anmälare reagerar på att det felaktigt påstås vara fråga om en förlängning av tidigare eller löpande garanti. Flera har även reagerat på att ”erbjudandet” ser ut som en faktura som man måste betala, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Angeläget att varna

Konsumentverket bedömer att DinBilGaranti har orsakat och fortfarande orsakar konsumenter betydande problem. Myndigheten finner också att problemen innebär en överhängande risk för ekonomisk skada för konsumenter.

Eftersom bolaget bakom DinBilGaranti är registrerat i Storbritannien och inte har gått att nå har rättsliga åtgärder försvårats. Konsumentverket bedömer att det är angeläget att nå ut till konsumenter och informera om problemen och att det är lämpligt att göra det genom att varna för företaget.

Konsumentverket har tidigare varnat för Svenskt Fordonsskydd Ltd, ett bolag baserat i Hong Kong som marknadsförde fordonsgarantier på ett liknande sätt.

Till varningen

Frågor & svar om DinBilGaranti på Hallå konsuments webbplats

Kontakt för privatpersoner: Konsumentverkets vägledning 0771-525 525

Kontakt för media: Konsumentverkets presstjänst