Vad är det som gäller?

Några studenter står i skuggan och skrattar.
Årskurs:
Gymnasiet
Ämnesområde:
Konsumenträttigheter
Lektionstid:
10-40 min
Lektionstyp:
Case
Uppgift:
Eleverna lär sig mer om vilka rättigheter och skyldigheter de har som studenter när de ska reklamera, ingå avtal eller häva ett köp.
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner