Kunskapsbanken

Ungdomar som jobbar på en lektion

I Kunskapsbanken kan du hitta fördjupningar inom området konsumentkunskap (hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, medie- och informationskunnighet och privatekonomi).

Är du lärare kan du fortbilda dig i konsumentjuridik och ta del av undersökningar och analyser angående konsumentgruppen barn och unga.

Senast granskad 28 april 2020
Skriv ut