Kunskapsbanken

Här hittar du artiklar med fördjupningar inom området konsumentkunskap, det vill säga hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, medie- och informationskunnighet och privatekonomi.
Lärare som ser glad ut och tittar rakt in i kameran

Är du lärare kan du fortbilda dig i konsumentjuridik och ta del av undersökningar och analyser angående konsumentgruppen barn och unga.

Senast granskad 1 mars 2022