Kunskapsbanken

Här hittar du artiklar med fördjupningar inom området konsumentkunskap (hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, medie- och informationskunnighet och privatekonomi).
Lärare som ser glad ut och tittar rakt in i kameran

Är du lärare kan du fortbilda dig i konsumentjuridik och ta del av undersökningar och analyser angående konsumentgruppen barn och unga.

Senast granskad 28 april 2020