Kunskapsbanken

Ungdomar som jobbar på en lektion

Med hjälp av Kunskapsbanken kan du fördjupa dig inom området konsumentkunskap.

Är du lärare kan du fortbilda dig i konsumentjuridik och ta del av undersökningar och analyser angående konsumentgruppen barn och unga.

Senast granskad 8 januari 2019