Testa dig själv

Vad är öppet köp, vad betyder budget och vad är hållbar konsumtion? Låt dina elever testa sina kunskaper med hjälp av quiz på hallakonsument.se.

Testa dig själv på Hallå konsument

Passar för alla åldrar

Kunskapstesterna kan göras av alla oavsett ålder men är särskilt framtagna för elever i årskurs 4–6, 7–9 och elever på gymnasiet.

Testerna är indelade i kategorierna lättare och svårare:

  • Lättare frågor - passar elever i årskurs 4 - 6
  • Svårare frågor - passar elever på högstadiet och gymnasiet.

Resultat i samband med varje fråga

Eleverna får direkt svar på om de har fått rätt eller fel på en fråga och kan då välja att svara på samma fråga igen eller gå vidare till nästa fråga. När eleven har svarat på alla frågorna i testet presenteras det totala resultatet. Missa inte att skrolla ner på sidan för att se vilka svar som var rätt och fel.

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till skolasamordnare@konsumentverket.se

Senast granskad 20 februari 2023