Skolmaterial

Konsumentverket tar fram kostnadsfritt skolmaterial om konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion.
En lärare som pratar med en elev som sitter framför en dator

Våra skolmaterial tar alltid utgångspunkt i kursplanernas centrala innehåll. Material som Konsumentverket producerar ska täcka ett behov inom konsumentområdet där ingen annan aktör har tagit fram material.

Här hittar du flera filmer, lärarhandledningar och presentationer som passar för olika åldersgrupper. Dessutom finns Lektionsbanken, där du kan hämta färdiga lektionsförslag och elevuppgifter. Eleverna kan med fördel använda Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se för att söka svar på sina uppgifter. Hallå konsument är Konsumentverkets upplysningstjänst för konsumentfrågor.

Sök färdiga lektioner i Lektionsbanken

Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Vi presenterar även skolmaterial från andra myndigheter och organisationer, som du också kan använda i din undervisning om konsumentfrågor och hållbar konsumtion. 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 2 maj 2023