Skolmaterial

Två ungdomar som arbetar i skolan. De ser glada ut.

Konsumentverket tar fram kostnadsfritt skolmaterial om konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion.

Våra skolmaterial tas alltid fram med hänsyn till kursplanernas centrala innehåll. Vår förhoppning är att våra material även kan inspirera till ämnesövergripande undervisning .

Material som Konsumentverket tar fram ska täcka ett behov inom konsumentområdet där ingen annan aktör har tagit fram material.

Vi har bland annat tagit fram flera filmer, lärarhandledningar och presentationer som passar för olika åldersgrupper. Dessutom har vi Lektionsbanken, där du kan hämta färdiga lektionsförslag och elevuppgifter. Eleverna kan med fördel använda hallakonsument.se för att söka svar på sina uppgifter. Hallå konsument är Konsumentverkets upplysningstjänst för konsumentfrågor.

Läs mer om Lektionsbanken

Besök hallakonsument.se

Vi har även samlat skolmaterial från andra myndigheter och organisationer som du också kan använda när du ska undervisa om konsumentfrågor och hållbar konsumtion.

 

Senast granskad 31 oktober 2016