Journalmannen - klaga på bästa sätt!

Bild från filmen Journalmannen: man håller upp ett block med användbara tips.
Årskurs:
7-9
Ämnesområde:
Konsumenträttigheter
Lektionstid:
60-120 min
Lektionstyp:
Case, Diskussionsfrågor, Film
Uppgift:
Eleverna ska lära sig om konsumenträttigheter och skyldigheter.
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner