Journalmannen - klaga på bästa sätt!

Bild från filmen Journalmannen: man håller upp ett block med användbara tips.

Årskurs

7-9

Ämnesområde

Konsumenträttigheter

Lektionstid

60-120 min

Lektionstyp

Case, Diskussionsfrågor, Film

Uppgift

Eleverna ska lära sig om konsumenträttigheter och skyldigheter.

Koppling till styrdokument

Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner