Hur och vad konsumerar vi?

Bildcollage av tåg, parkerade bilar, klädställning och kundvagn.

Årskurs

Gymnasiet

Ämnesområde

Hållbar konsumtion

Lektionstid

60-120 min

Lektionstyp

Arbetsuppgift

Uppgift

Eleverna får kunskap om hur den svenska privatkonsumtionen ser ut samt vilka konsekvenser den har ur ett miljöperspektiv. Eleverna tränar också på att tolka grafer och modeller.

Koppling till styrdokument

Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner