Hur och vad konsumerar vi?

Bildcollage av tåg, parkerade bilar, klädställning och kundvagn.
Årskurs:
Gymnasiet
Ämnesområde:
Hållbar konsumtion
Lektionstid:
60-120 min
Lektionstyp:
Arbetsuppgift
Uppgift:
Eleverna får kunskap om hur den svenska privatkonsumtionen ser ut samt vilka konsekvenser den har ur ett miljöperspektiv. Eleverna tränar också på att tolka grafer och modeller.
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner