Globala målen för hållbar utveckling

Elever i skolkorridor från filmen Du gör skillnad!

Årskurs

7-9

Ämnesområde

Hållbar konsumtion

Lektionstid

40 min

Lektionstyp

Arbetsuppgift, Film

Uppgift

Eleverna får jobba med mål 12 i de globala hållbarhetsmålen - Hållbar konsumtion och produktion. De får också skriva ett inlägg till sociala medier där de uppmanar andra att leva mer hållbart.

Koppling till styrdokument

Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner