Anställningsbeslut och överklagande

Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet.

Ett överklagande måste ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Konsumentverkets offentliga anslagstavla. I överklagan anger du vilket anställningsbeslut du vill överklaga, rekryteringsärendets diarienummer och grunderna för överklagandet. Vill du överklaga ett beslut om anställning kontaktar du oss via brev eller e-post.

Brev                                           

Konsumentverket                         
HR-enheten/Överklagan              
Box 48
651 02 Karlstad

E-post

konsumentverket@konsumentverket.se
Ange "Överklagan" i ärendemeningen.

Konsumentverket skickar därefter överklagandet till Statens överklagandenämnd som hanterar ärendet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 september 2022