Anställningsbeslut och överklagande

Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet. Överklagan ska i så fall ha kommit till myndigheten inom tre veckor, annars vinner anställningsbeslutet laga kraft.

Vill du överklaga tillsättningsbeslutet skriver du till:

Konsumentverket
HR-enheten
Box 48
651 02 Karlstad

Om du överklagar:

  • Märk kuvertet eller skriv i ärendemeningen att det är en överklagan.
  • Ange vilket tillsättningsbeslut du vill överklaga, rekryteringsärendets diarienummer samt grunderna för överklagandet.
  • Ett överklagande måste ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Konsumentverkets offentliga anslagstavla.
  • Konsumentverket skickar överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd som hanterar överklagan.
Senast granskad 7 november 2016