Anställningsbeslut och överklagande

Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet.

Ett överklagande måste ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Konsumentverkets offentliga anslagstavla. I överklagan anger du vilket anställningsbeslut du vill överklaga, rekryteringsärendets diarienummer och grunderna för överklagandet. Vill du överklaga ett beslut om anställning kontaktar du oss via brev eller e-post.

Brev                                           

Konsumentverket                         
HR-enheten/Överklagan              
Box 48
651 02 Karlstad

E-post

konsumentverket@konsumentverket.se
Ange "Överklagan" i ärendemeningen.

Konsumentverket skickar därefter överklagandet till Statens överklagandenämnd som hanterar ärendet.

Senast granskad 9 september 2022