Praktik

Vill du praktisera hos oss på Konsumentverket? Vi tar gärna emot dig som läser på högskola eller universitet. Det finns även möjlighet att praktisera hos oss om du har en funktionsnedsättning eller är nyanländ och söker arbete via Arbetsförmedlingen.

Högskole- och universitetsstudenter

Vi tar emot praktikanter som studerar på högskola/universitet. Vi har möjlighet att ta emot ett litet antal studenter varje år. För tillfället är våra praktikplatser tillsatta. Vi informerar vanligtvis här på webbplatsen när vi har nya praktikplatser att erbjuda. 

Regeringsuppdraget: Praktik i staten 

Praktik i staten riktar sig till dig som är nyanländ och arbetssökande och till dig med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen när det gäller praktikanter inom dessa grupper. Är du intresserad av sådan praktik hos oss, hör av dig till din kontakt på Arbetsförmedlingen.

Senast granskad 14 februari 2023