Jobba hos oss

På Konsumentverket jobbar vi med frågor som berör allas vardag. Vi för dialog med företag för att bland annat se till att marknadsföring inte är vilseledande, att avtalsvillkor är skäliga och varor och tjänster är säkra. Genom vår webbplats hallåkonsument.se vägleder vi tusentals konsumenter varje månad. Vi arbetar för att skapa en bättre konsumentvardag.

Konsumentverket är en myndighet som har allmänhetens förtroende. Det är vi stolta över och vi arbetar alltid för att vara en tillförlitlig och effektiv myndighet. Hög kompetens, starkt engagemang och genuint intresse för de frågor vi jobbar med, tror vi bidrar till det goda anseendet. Levande värderingar och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktiga för oss.

Läs gärna mer under rubriken Våra värderingar.

Stor bredd på arbetsuppgifter

Det är komplext att vara konsument och nya marknader, betalningsformer och marknadsföringsmetoder utvecklas hela tiden. Det utmanar oss som myndighet att möta konsumenternas behov. Vi arbetar inom många olika områden, bland annat med tillsyn mot företag, varor och tjänsters säkerhet, oberoende vägledning till konsumenter, stöd till kommunernas konsumentverksamhet, utveckling av digitala tjänster och verktyg samt genomför olika kommunikationsinsatser.

Vi finns i Karlstad och är cirka 190 anställda med olika yrkesroller och utbildningsbakgrunder. Hos oss hittar du till exempel jurister, processråd, juridiska rådgivare, vägledare, utredare, kommunikatörer, webbsamordnare, IT-projektledare, systemförvaltare och ekonomer.

Du möter några av oss på sidan Medarbetare berättar.

Ständig utveckling

Vi får ofta nya, intressanta uppdrag från regeringen som gör att vi löpande bygger kunskap om konsumenternas förutsättningar. Vi samverkar aktivt med många olika aktörer inom bland annat näringslivet, andra myndigheter och rådgivningsbyråer. I vårt internationella arbete ligger fokus på EU-samarbete, men vi deltar också i nordiska och globala forum för konsumentfrågor.

Det här erbjuder vi

Vi arbetar med konsumentnytta i fokus och vill ständigt utvecklas och prova nya vägar. I det arbetet är du viktig. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att göra konsumentvardagen bättre för 10 miljoner konsumenter.

Här finns intressanta arbetsuppgifter och generösa möjligheter till utbildning och internt lärande.

Vi håller till i moderna lokaler med vackert läge vid Klarälven i centrala Karlstad. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans del av tid och arbetar med flexibla arbetstidslösningar som fungerar både för medarbetare och verksamhet.

Du har möjlighet till 90 minuters friskvårdstid varje vecka och 3 000 kr i friskvårdsbidrag per år. När det är dags för semester har du förmånliga semestervillkor. Du har rätt till minst 28 semesterdagar och antalet dagar ökar med åldern. Från att du fyller 30 år har du 31 dagar och från 40 år har du 35 dagar.

Våra värderingar

Våra värderingar samlar vi i något som vi kallar för Kompassen. Tre ledord sammanfattar de förväntningar som vi har på alla oss som arbetar här: mod, nytta och omtanke. Vi har också en chefs- och ledarskapspolicy där vi tydliggör ansvaret i chefsrollen och vad som ska prägla ledarskapet hos oss. Tillsammans skapar vi en god kultur med engagemang och ett gott medledarskap. Vi tar gemensamt ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete.

Här hittar du Kompassen i sin helhet

Den statliga värdegrunden

Vi som arbetar på Konsumentverket är statligt anställda och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Vi ska arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden. Den handlar om att vi ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara en statsförvaltning som alla kan ha förtroende för. Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten.

  • Demokrati: Vi arbetar på medborgarnas uppdrag
  • Legalitet: Vi följer de lagar som gäller
  • Objektivitet: Vi är sakliga och opartiska
  • Fri åsiktsbildning: Vi är öppna med det vi gör
  • Respekt: Vi respekterar alla människors rättigheter och integritet
  • Effektivitet och service: Vi informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Vi utför också våra uppgifter på ett effektivt sätt och hushåller med resurserna.

Läs mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets webbplats

Läs mer

Vill du veta mer om Karlstad? Läs på Visit Karlstads webbplats

Är du nyfiken på Värmland? Läs på varmland.se

På arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om att jobba statligt 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 september 2022