Jobba hos oss

Medarbetare på Konsumentverket

Konsumentverket är en myndighet som har allmänhetens förtroende – något vi är stolta över. Hög kompetens, starkt engagemang och genuint intresse för de frågor vi jobbar med, tror vi bidrar till det höga förtroendet.

Lediga tjänster och praktikplatser på Konsumentverket

Varierande arbetsuppgifter och koll på omvärlden

Vi arbetar brett med konsumentfrågorna. Det gör att vi kan erbjuda många varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar bland annat med tillsyn, produktsäkerhet, vägledning, kommunikationsinsatser, rådgivning kring gränsöverskridande handel, stöd till kommuner och organisationer, analyser, utredningar och remisser. Vi följer utvecklingen i samhället och anpassar vår verksamhet efter de konsumentbehov som finns. Hos oss finns utrymme för egna idéer, initiativ och möjlighet att profilera sig inom sitt område.

Samverkan är en viktig del

Vi är en utåtriktad myndighet som samverkar med många andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt.

Bred kompetens på Konsumentverket

Vi är ungefär 190 medarbetare med olika yrkesroller och utbildningsbakgrunder. Hos oss hittar du till exempel jurister, kommunikatörer, vägledare, utredare, juridiska rådgivare, processråd, utbildningssamordnare, IT-projektledare, systemförvaltare, personalhandläggare, ekonomer och administratörer.

Värdegrund

På Konsumentverket har vi privilegiet att arbeta med sådant som är viktigt för alla, varje dag. Vi vägleder tusentals konsumenter varje månad, vi möter företag och branscher för att marknadsföring och avtalsvillkor ska vara schysta och för att varor och tjänster i din omgivning ska vara säkra.

Våra medarbetare visar dagligen stort engagemang i sitt arbete och vårt gemensamma uppdrag är att vara till nytta för konsumenterna. På så vis strävar vi efter att skapa en bättre konsumentvardag.

Konsumentverkets värdegrund innebär att vi tar ett gemensamt ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete. Alla medarbetare förväntas bidra till ett gott arbetsklimat där vi har konsumenternas bästa för ögonen.

Myndighetens uppdrag från regeringen är att arbeta för väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. Vi strävar efter att konsumenterna ska vara medvetna och säkra.

Skriva uppsats inom konsumentområdet

Att jobba statligt på Arbetsgivarverkets webbplats

Om Värmland på varmland.se

Utforska Karlstad på Visit Karlstads webbplats

Senast granskad 2 november 2016