Jobba hos oss

På Konsumentverket har vi förmånen att varje dag få arbeta med frågor som är viktiga för alla. Genom vår nationella upplysningstjänst Hallå konsument vägleder vi tusentals konsumenter varje månad. Vi för även dialog med företag för att se till att marknadsföring inte är vilseledande, att avtalsvillkor är skäliga och varor och tjänster är säkra. Vår strävan är att skapa en bättre konsumentvardag.

Konsumentverket är en myndighet som har allmänhetens förtroende. Det är vi stolta över men vi är också medvetna om att det inte kan tas för givet. Hög kompetens, starkt engagemang och genuint intresse för de frågor vi jobbar med tror vi bidrar till det goda anseendet. En levande värdegrund och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktigt för oss. Läs gärna mer under rubriken Våra värderingar.

Varierande arbetsuppgifter

Det är komplext att vara konsument med ständigt nya marknader, betalningsformer och marknadsföringsmetoder. Det utmanar också oss som myndighet att möta konsumenternas behov. Vi erbjuder många olika arbetsuppgifter inom bland annat tillsyn, produktsäkerhet, vägledning, hållbarhetsfrågor, kunskapsbyggande, kommunikationsarbete samt stöd till kommuner och organisationer.

Under rubriken Medarbetare berättar möter du några av oss cirka 200 som arbetar på Konsumentverket. Vi finns i Karlstad och har många olika yrkesroller och utbildningsbakgrunder. Hos oss hittar du till exempel jurister, kommunikatörer, vägledare, utredare, juridiska rådgivare, processråd, utbildningssamordnare, IT-projektledare, systemförvaltare, ekonomer och administratörer.

Samverkan och omvärldskoll

Vi är en utåtriktad myndighet som samverkar med många andra aktörer, både nationellt och internationellt. Det kan till exempel handla om att företräda Sverige i nordiska samarbeten för barn- och ungafrågor, delta i standardiseringsarbetet inom EU eller i globala nätverk för konsumentskydd.

Vi får ofta nya, intressanta uppdrag från regeringen och vi bygger ständigt kunskap om konsumenternas behov, förutsättningar och problem.

Det här erbjuder vi

Vi arbetar med konsumentnytta i fokus och vill ständigt utvecklas och prova nya vägar. I det arbetet är du viktig. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att göra konsumentvardagen bättre för 10 miljoner konsumenter.

Våra värderingar

På Konsumentverket har vi valt att beskriva våra värderingar i ”Kompassen” – vår inre vägvisare. Tre ord sammanfattar våra gemensamma mål och värderingar: mod, nytta och omtanke. Till dem har vi kopplat förväntningar som vi har på alla medarbetare.

Tillsammans skapar vi en god kultur med engagemang och ett gott medarbetar- och ledarskap. Vi tar gemensamt ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete.

Här hittar du Kompassen i sin helhet

Den statliga värdegrunden

Vi som arbetar på Konsumentverket är statligt anställda och ska arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden. Vi ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. I grunden handlar det om att vi ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara en statsförvaltning som alla kan ha förtroende för. Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten.

  • Demokrati: Vi arbetar på medborgarnas uppdrag
  • Legalitet: Vi följer de lagar som gäller
  • Objektivitet: Vi är sakliga och opartiska
  • Fri åsiktsbildning: Vi är öppna med det vi gör
  • Respekt: Vi respekterar alla människors rättigheter och integritet
  • Effektivitet och service: Vi informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Vi utför också våra uppgifter på ett effektivt sätt och hushåller med resurserna.

Läs mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets webbplats

Vill du veta mer om Karlstad? Läs på Visit Karlstads webbplats

Är du nyfiken på Värmland? Läs på varmland.se

På arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om att jobba statligt 

Är du intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet?

Senast granskad 13 januari 2020