Jobba hos oss

På Konsumentverket arbetar vi med konsumentnytta i fokus. Våra frågor berör alla. Vi arbetar med tillsyn och information till företag och ger vägledning till tusentals konsumenter varje månad. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att göra konsumentvardagen bättre för 10 miljoner konsumenter. I det arbetet är du viktig.

Konsumentverket har högt anseende enligt Kantars årliga undersökning av myndigheter. Det är vi stolta över och vi arbetar alltid för att vara en tillförlitlig och effektiv myndighet. Hög kompetens, starkt engagemang och genuint intresse för de frågor vi jobbar med, tror vi bidrar till det goda anseendet. Levande värderingar och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktiga för oss.

Läs gärna mer under rubriken Våra värderingar.

Stor bredd på arbetsuppgifter

Det är inte alltid lätt att vara konsument på en ständigt skiftande marknad, där betalningsformer och marknadsföringsmetoder utvecklas hela tiden. Det utmanar oss på många sätt, bland annat när vi arbetar med förebyggande insatser eller vägleder konsumenter när något gått fel.

Vi arbetar inom många olika områden, bland annat;

  • tillsyn mot företag,
  • varor och tjänsters säkerhet,
  • oberoende vägledning till konsumenter,
  • stöd till olika samhällsaktörer,
  • utveckling av digitala tjänster och verktyg,
  • olika kommunikationsinsatser.

Vi finns i Karlstad och är cirka 190 anställda med olika yrkesroller och utbildningsbakgrunder. Hos oss hittar du till exempel jurister, processråd, juridiska rådgivare, vägledare, utredare, kommunikatörer, webbsamordnare, IT-projektledare och systemförvaltare.

Du möter några av oss på sidan Medarbetare berättar.

Ständig utveckling

Regeringen ger oss återkommande nya uppdrag som gör att vi behöver skaffa oss bästa möjliga kunskap om konsumenter och deras förutsättningar. Vi gillar att prova nya vägar och vill ständigt utvecklas. Vi samverkar aktivt med många olika aktörer inom bland annat näringslivet, andra myndigheter och rådgivningsbyråer. I vårt internationella arbete ligger fokus på EU-samarbete, men vi deltar också i nordiska och globala forum för konsumentfrågor.

Hos oss får du möjlighet att bidra till en bättre konsumentvardag. Du får arbeta med viktiga och meningsfulla frågor som bidrar till samhällsnyttan. Förutom en genomtänkt introduktion finns goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling.

Det här erbjuder vi

Vi finns i moderna lokaler med vackert läge vid Klarälven i centrala Karlstad. Utifrån verksamhetens förutsättningar finns möjlighet att arbeta på distans del av tid. Hos oss har alla så kallad förtroendearbetstid. Det innebär att var och en planerar sin arbetstid utifrån verksamhetens behov. På så sätt möjliggörs en god flexibilitet för både verksamhet och medarbetare.

Du har möjlighet till såväl friskvårdstid som friskvårdsbidrag. När det är dags för semester har du förmånliga semestervillkor. Du har rätt till minst 28 semesterdagar och antalet dagar ökar med åldern. Från det år du fyller 30 år får du 31 dagar och från året du fyller 40 år får du 35 dagar.

Bisysslor

Inom staten finns ett regelverk när det gäller bisysslor som kan vara bra att känna till när du söker jobb hos oss. Bisysslor får inte vara arbetshindrande eller leda till att allmänhetens förtroende för myndigheten skadas. Med bisyssla avses en verksamhet som du som anställd bedriver vid sidan om din statliga anställning. En bisyssla kan avse ett tillfälligt uppdrag eller en fast anställning hos en annan arbetsgivare eller att du har en egen firma. Verksamheten kan vara betald eller obetald.

Den statliga värdegrunden

Som statligt anställd ska vi arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden. Det innebär att vi ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara en statsförvaltning som har allmänhetens förtroende. Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten.

Läs mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets webbplats

Våra värderingar

Myndighetens värderingar finns i vår kompass där våra tre ledord sammanfattar de förväntningar som finns på oss: mod, nytta och omtanke. I vår chefs- och ledarskapspolicy tydliggörs ansvaret i chefsrollen och vad som ska prägla ledarskapet hos oss. Tillsammans skapar vi en god kultur med engagemang och ett gott medledarskap. Vi tar gemensamt ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete.

Här hittar du Kompassen i sin helhet

Läs mer

Vill du veta mer om Karlstad? Läs på Visit Karlstads webbplats

Är du nyfiken på Värmland? Läs på varmland.se

 

Senast granskad 10 april 2024