Katarina, redovisningsansvarig

Vad arbetar du med?

– Jag arbetar på ekonomifunktionen, med främst redovisningsfrågor, avstämningar och uppföljningar, budget (till viss del) och årsredovisning. Till jobbet hör även att underhålla våra stödsystem. Eftersom vi är en liten ekonomifunktion får man vara lite allround och arbeta med det mesta inom ekonomiområdet.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– Det varierar ganska mycket beroende på när på året man befinner sig. I samband med årsredovisning är det mycket handgripligt arbete med att sammanställa den ekonomiska informationen i olika skärningar och att stämma av att redovisningen är rättvisande. Det gäller att hålla olika deadlines och se till att den ekonomiska informationen rapporteras till regeringen. Man har både det lilla och stora perspektivet, från enskilda transaktioner till hela myndighetens ekonomi.

Många kommer till oss på ekonomifunktionen och vill ha hjälp med olika ärenden. Vi är ju en servicefunktion och det styr mycket av hur vi jobbar. När någon ber om hjälp är det ofta bråttom och då är det viktigt att man kan hjälpa dem snabbt.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag gillar variationen av arbetsuppgifter. Man får arbeta med många typer av uppgifter, det gör att det inte blir så mycket rutin i mitt arbete som det kan bli på en större ekonomifunktion. Man får vara ganska mycket generalist och det gör att man ständigt utvecklas.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Det är viktigt att kunna ta ansvar för att få arbetsuppgifter lösta, att komma till avslut. Andra viktiga egenskaper är att vara noggrann och påläst. Det finns ju mycket regelverk kring ekonomiområdet som ändras löpande. Det är viktigt att hänga med och utveckla arbetet utifrån föränderliga förutsättningar.

Sedan är det bra att vara lyhörd, att tycka det är roligt att samarbeta. Det känns oerhört utvecklande när man kan samarbeta inom och över enhetsgränserna.

Varför valde du Konsumentverket?

– Det kändes spännande när Konsumentverket flyttade som ny myndighet till Karlstad. För mig var det en kul utmaning att söka mig hit, det kändes spännande att komma in i ett uppbyggnadsskede efter utlokaliseringen från Stockholm.

Jag hade tidigare jobbat på Ekonomistyrningsverket och Räddningsverket. Eftersom Konsumentverket var en mindre myndighet hoppades jag på att få mer helhetsperspektiv på verksamheten, att kunna vara med och utveckla något från början kändes utmanande. Det är förväntningar som jag tycker har infriats.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det är en lagom stor organisation, man har lättare att lära känna alla kollegor och det sker mycket samarbete över enhetsgränserna. Jag tycker också det är kul att arbetsuppgifterna är så varierade.

Sedan är det en intressant verksamhet och det känns att allmänheten tycker att Konsumentverket gör något bra, att vi hjälper den enskilda konsumenten. Ett stort plus är också att man får bra möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar.

Senast granskad 19 april 2018