Lars, webbsamordnare

Vad arbetar du med?

– Jag jobbar med nyutveckling och förvaltning av Konsumentverkets webbplatser.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– Ofta fungerar jag som en brygga mellan våra kanalansvariga för webbplatserna och externa konsulter. Därför blir det en hel del möten om dagarna, både internt och externt. I kontakten med konsulter har jag ofta rollen som beställare av olika uppdrag som vi vill ha utförda. Jag jobbar också med att ge stöd till våra webbredaktörer och andra i organisationen som arbetar med innehåll till webben.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag motiveras av att förbättra och förenkla funktioner och information för konsumenter. Det är också motiverande att hänga med i webbutvecklingen och se vilka nya möjligheter som öppnas upp och som kan komma till nytta för slutanvändarna.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Det är en fördel med ett visst teknikintresse. Jag tror det är bra att vara lite generalist och att kunna se möjligheterna som tekniken ger. Intresse för samhällsutveckling tror jag också är viktigt, och att ha lite överblick och omvärldskoll. Det är också viktigt att försöka hålla sig à jour med den webbtekniska utvecklingen för att förstå vilka möjligheter och utvecklingsvägar som finns.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag lockades av att få möjlighet att arbeta med webb och bidra till att erbjuda konkret nytta för slutanvändare. Konsumentverket har ett viktigt uppdrag och det är motiverande att få vara en del av det arbetet.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det är väldigt varierande arbetsuppgifter och bra medarbetare. Det händer alltid något här och det finns ständigt nya områden att fördjupa sig i. Jag upplever att det finns ett driv och en förändringsvilja i organisationen och att det är lätt att föra fram åsikter och idéer. Man känner delaktighet i sitt jobb och kan vara med och påverka.

Utbildning

Fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap (inklusive ämnena latinamerikansk historia och centraleuropeisk konst- och idéhistoria) från Uppsala universitet

Multimediautbildning och webbdesign vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet

Tidigare arbeten

Rekryteringsmyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Ericsson

Senast granskad 19 april 2018