Johan, vägledare

En ung man står i en ljus lokal

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. I min tjänst vägleder jag konsumenter i frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och hållbar konsumtion.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

En dag består oftast i ett kortare uppstartsmöte på morgonen där vi tar upp aktuella nyheter på konsumentområdet och går igenom annat som rör vårt dagliga arbete. Under resten av dagen vägleder jag konsumenter i olika kanaler så som via telefon, chatt och mejl. Vissa dagar är det möten som rör vägledningen och ibland anordnas utbildningar i olika relevanta områden för att kontinuerligt förbättra vår vägledning.

Vad är roligast med ditt jobb?

När man gett vägledning som resulterar i att konsumenten känner trygghet i hur hen ska lösa sitt problem och uttrycker tacksamhet, vilket roligt nog händer ganska ofta. Det är väldigt givande att veta att man gör skillnad i den enskilde konsumentens vardag.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Det är viktigt att ha god kännedom om konsumentlagstiftningen. Du behöver också ha en förmåga att kunna förmedla vad som gäller på ett begripligt sätt. Vi får många olika frågor och ärenden som är formulerade på olika sätt och då gäller det att kunna lyssna och anpassa svaren. Det är också viktigt att ge likvärdig och opartisk vägledning.

Varför valde du Konsumentverket?

Jag har länge varit intresserad av konsumenträtt och Konsumentverket har därför intresserat mig som arbetsplats ända sedan min studietid. Efter studietiden var det därför en självklarhet för mig att söka mig hit.

Vad är bra med att arbeta med Konsumentverket?

En aspekt är att du jobbar för rättvisa på konsumentmarknaden. Det är något nobelt i att få arbeta med att hjälpa den enskilda konsumenten i att känna trygghet att kunna möta det stora företaget. En annan aspekt är stämningen på jobbet. Vi arbetar som ett team och ingen lämnas ensam. Det skulle jag nog också säga stämmer in på hela myndigheten. Du är en del i ett team som på ett eller annat sätt arbetar för den enskilda konsumenten och för en trygg och väl fungerande konsumentmarknad.

Senast granskad 13 november 2020