Vinnare i uppsatstävlingen 2019

För fjärde året i rad genomför Konsumentverket en uppsatstävling som är öppen för studenter på kandidat- och masternivå vid svenska lärosäten.

Totalt kom tolv tävlingsbidrag in från sex olika ämnesdiscipliner från åtta olika lärosäten i Sverige. Bidragen har bedömts utifrån Konsumentverkets relevans- och kvalitetskriterier och tre av dem som rankades högst översändes till ledamöterna i Konsumentverkets vetenskapliga råd för slutlig kvalitetsgranskning. Utifrån rådets rekommendation har sedan GD Cecilia Tisell beslutat om vinnarna som är:

Josefine Fellbom och Maja Förberg, Handelshögskolan i Stockholm, för uppsatsen: ”Varningstexter i spelreklam – En experimentell studie om effekter av varningstexter i reklam för onlinecasinon”.

Motivering:

En mycket välskriven och intressant uppsats på ett aktuellt ämne. Uppsatsen bygger på en väl genomförd experimentell metod och i analysen finns ett kritiskt förhållningssätt till vald metod och resultat, vilket underbygger trovärdigheten i slutsatserna. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag till existerande kunskap.

Här kan du läsa uppsatsen: Varningstexter i spelreklam: En experimentell studie om effekter av varningstexter i reklam för onlinecasinon

Uppsatsen i korthet

Den ökade omfattningen av marknadsföringen av onlinecasinon under den senaste tiden, tillsammans med de ofta aggressiva budskapen i marknadsföringen har bidragit till en offentlig debatt om nödvändigheten i att begränsa marknadsföringen. Ett alternativ för att minska marknadsföringens negativa effekter är att införa varningstexter. I den här uppsatsen genomförs ett kvantitativt experiment för att utforska om en varningstext har någon effekt på konsumentens inställning och köpvilja avseende att spela på onlinecasinon. Studien visar inte på någon signifikant effekt av varningstexterna, vilket gör att det inte är lämpligt att de införs i svensk lag.

Senast granskad 22 november 2019