Klätterbåge återkallas - barn riskerar att skadas

Återkallelse: 8 april 2024 Prenumerera
Jollyroom AB återkallar FitWood LUOTO klätterbåge samt kudden KAUR eftersom de medför risk för personskada. Bågen och dynan utgör flera olika faror och risker vid användandet.
Klätterbågen som återkallas.

Klätterbågen medför en klämrisk om bågen är vänd i gungstolsläge. Ett barn kan få kläm- eller krosskador om det får in fingrar eller tår mellan golvet och meden när det sitter i ”gungstolen” och gungar. De uppstickande hörnstolparna i gungläget innebär en risk för att barn kan fastna med kläderna och då medföra stryprisk.

Avståndet mellan ribborna när bågen är vänd i klätterläge innebär en risk för hängning eller strypning eftersom ett barn kan falla igenom och fastna med huvudet mellan ribborna och halka utan att kunna ta sig upp.

Dessutom utgör själva dynan en kvävningsrisk för små barn om den placeras på golvet under bågen när den är vänd i klätterläge. Även de snören som är avsedda för att fästa dynan mot bågen är långa och kan därför innebära en strypningsrisk.

Konsumenter som köpt produkterna ska sluta använda dem omedelbart och returnera dem till Jollyroom AB mot en fullständig återbetalning.

I Jollyroom AB:s återkallelse finns kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om hur du ska gå till väga med produkten: Säkerhetsbrist på FitWood LUOTO Klätterbåge och KAURA Kudde | Jollyroom

Har du frågor kan du kontakta företaget via Jollyrooms kundserviceportal eller tel. 031-310 00 00.