Bungee-set till studsmattor för hemmabruk återkallas på grund av risk för allvarlig skada

Återkallelse: 11 juni 2024 Prenumerera
Bungee-setet JumpXkid50 till studsmattor för hemmabruk återkallas på grund av risk för personskada. Produkten uppfyller inte kraven i lagstiftningen om leksakers säkerhet och användning kan leda till allvarliga skador. JumpXkid50 är en leksak eftersom den ska monteras på studsmattor för hemmabruk.
Bungee-setet JumpXkid50 till studsmattor för hemmabruk återkallas.

P. Lindberg Sverigefilial och Leksakscity Sverige AB återkallar bungee-setet JumpXkid50 som ska monteras på studsmattor för hemmabruk eftersom användning kan leda till allvarliga personskador.

Exempelvis kan fallskador uppstå om selen inte sitter rätt och användaren glider ur. Om användaren trasslar in sig i det elastiska bandet medför det bland annat en stryprisk. Växeln som är monterad på studsmattan kan få handtaget att snurra i hög hastighet vilket kan det leda till kross- och sårskador på en person utanför studsmattan. Om användaren nuddar eller landar på duken på huvud eller nacke när selen är upphissad kan det leda till allvarlig skada på nacke och ryggkotor.

Eftersom produkten inte har testats på ett korrekt sätt kan ytterligare faror finnas.

Sluta omedelbart att använda produkten och kontakta återförsäljarna för retur och återbetalning av produkten.

Kontakta P. Lindeberg på mail order@p-lindberg.se och läs mer här:
Återkallelse (p-lindberg.se)
Kontakta Leksakscitys kundtjänst på tel. 0371-22 22 00 och läs mer här:
Produktinformation och återkallelse - Leksakscity.se