Mål, domar och förelägganden

Här kan du ta del av Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens pågående mål i domstol och aktuella domar i mål vi deltagit i. Du kan också hitta våra senaste förelägganden och varningar enligt konsumentkreditlagen. Äldre rättsärenden kan begäras ut från vår registratur.