Dom i målet mellan KO och The Wine Company Hawesko GmbH

Dom: 6 maj 2015
Marknadsdomstolen har beslutat att inte gå på Konsumentombudsmannens linje i marknadsföringsärendet gällande The Wine Company Hawesko GmbH. Därmed ska KO ersätta företagets rättegångskostnader.

Det var under 2011 som Konsumentverket uppmärksammade, bland annat genom IOGT-NTO, att The Wine Company (TWC) skickade ut direktreklam gällande alkohol i brevlådorna hos svenska konsumenter. Konsumentverket bedömde marknadsföringsmetoden som oförenlig med alkohollagens krav på särskild måttfullhet. Detta bland annat genom att reklamen skickades hem till konsumenter som uttryckligen inte begärt sådan reklam. Detta är något som TWC har bestridit och företaget hävdade att reklamen var utformad efter rådande rekommendationer. 

Den 6 maj föll domen. Marknadsdomstolen beslutar att inte gå på KO:s linje vilket innebär att man ska betala för TWC:s rättegångskostnader på 750 000 kronor. 

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2011/2242.