Dom i målet mellan KO och Life Cooperation

Dom: 8 december 2015
Företaget behöver inte betala någon marknadsstörningsavgift. Det slår marknadsdomstolen fast i denna dom.

Tingsrätten har tidigare dömt företaget vid vite att upphöra med marknadsföring av bioresonansterapi som ger intryck att metoderna kan bota eller lindra allergier eller andra sjukdomar. Marknadsdomstolen slår nu fast att företaget inte behöver betala någon marknadsstörningsavgift.

Målet rör Life Cooperations, marknadsföring av bioresonansterapi på webbplatsernabicom-norden.se och allergikliniken.se.

Den fråga som Marknadsdomstolen hade att ta ställning till är om bolaget även ska åläggas att betala en marknadsstörningsavgift. Domstolen gick inte på KO:s linje. Företaget behöver inte betala någon marknadsstörningsavgift.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2012/1012.