Dom i målet mellan KO och My Safety AB

Dom: 22 april 2015
Marknadsdomstolen förbjuder företaget My Safety AB vid vite av en miljon kronor att tillämpa avtalsvillkor som innebär en bindningstid på mer än tolv månader.

Företaget marknadsför säkerhetstjänster, spår- och spärrtjänster, till
konsumenter. Exempel på tjänster är "My Safetys nyckelbricka" och "Spärr service plus med ID-skydd". Marknadsdomstolen har gått på KO:s linje och förbjuder företaget att använda bindningstider som är längre än tolv månader.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2012/1882.