Dom i målet mellan KO och Sweet Wellness

Dom: 16 november 2015
Stockholms tingsrätt går på KO:s linje och dömer hälsokostbolaget Sweet Wellness att betala ett vite på 750 000 kronor.

Det var i fjol som Konsumentombudsmannen, KO, stämde bolaget Sweet Wellness i tingsrätten. Detta sedan bolaget brutit mot ett förbudsföreläggande.

Föreläggandet, som var förenat med ett vite på 750 000 kronor, innebar att Sweet Wellness förbjöds att göra reklam för viktminskningspreparat med olovliga hälsopåståenden.

Sweet Wellness kritiserades även av KO för sin telefonförsäljning där många konsumenter känt sig lurade av löften om gratiserbjudanden.

Men trots att bolaget lovade att rätta sig efter KO:s kritik och upphöra med den aktuella marknadsföringen så fortsatte den.

KO gick därför till domstol för att få vitet på 750 000 kronor utdömt av tingsrätten.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2014/743.