Dom i målet mellan KO och Sveanor AB

Dom: 7 maj 2015
Stockholms tingsrätt dömer Sveanor AB, som är försatt i konkurs, att betala en marknadsstörningsavgift på 350 000 kronor. Detta efter att bolaget krävt betalning för telefonabonnemang som konsumenten inte beställt.

Sveanor AB bedrev verksamhet med fast telefoni bland annat under varumärket Telekraft. Som en del av marknadsföringen bedrev Sveanor AB försäljning via telefon från ett callcenter i Karlstad. Företaget har, under främst mars, april och maj 2014 krävt betalning för telefonabonnemang som konsumenten inte har beställt. Utan avtal, uppdrag eller medgivande från konsumenten har Sveanor AB flyttat konsumenternas telefonabonnemang från deras befintliga operatör. 

Nu har domen kommit. Sveanor AB i konkurs döms till att betala marknadsföringsstörning på 350 000 kronor. Bolaget ska även bland annat betala Konsumentombudsmannens rättegångskostnader på 50 540 kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2014/397.