Dom i målet mellan KO och SverigesEnergi

Dom: 21 maj 2015
Marknadsdomstolen har beslutat att inte gå på Konsumentombudsmannens linje. Det betyder att det är fritt fram för försäljare att ringa säljsamtal till privatpersoners mobiltelefoner.

Tidigare ansågs det som god sed att inte ringa säljsamtal till en privat mobiltelefon. Men en ny dom i Marknadsdomstolen gör nu detta fullt möjligt.  

I samband med domen, som inte gick i linje med Konsumentombudsmannens yrkande, så ska KO ersätta SverigesEnergi elförsäljning privat 1 AB:s rättegångskostnader på totalt 250 000 kronor. Det var under 2013 som KO uppmärksammades om att företaget (då under namnet Energibolaget i Sverige) saluförde elabonnemang till privatpersoner genom att ringa till deras mobiltelefoner - något som strider mot god marknadsföringssed.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2012/1648.