Dom i målet mellan KO och Swedish Online Services SOS

Dom: 9 mars 2015
Marknadsdomstolen går på Konsumentombudsmannens linje mot företaget som tidigare hette Firstdate. Enligt domen finns det brister och oklarheter i både marknadsföringen och avtalsvillkoren.

KO:s kritik mot företaget berör en rad olika punkter.

Till exempel framgår det inte tillräckligt tydligt, vad tjänsterna kostar eller att det är ett abonnemang som konsumenten ingår. När konsumenten tecknat sig till ett abonnemang är det svårt att förstå hur det ska avslutas, eftersom uppsägningsvillkoren är utspridda i de finstilta användarvillkoren.

I domen gör Marknadsdomstolen samma bedömning som KO. Det innebär att det i Firstdates reklam tydligt måste framgå om det är ett abonnemang man tecknar och vilken den verkliga kostnaden är.

Marknadsdomstolen tvingar också Firstdate att lämna klar och begriplig information om den lagstadgade ångerrätten.

Bolaget måste dessutom, enligt domstolen, lämna information på sin hemsida om bolagets namn, postadress, organisationsnummer och e-postadress.

Bryter Firstdate mot något av dessa förbud hotas bolaget av ett vite på en miljon kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2013/203.