Dom i målet mellan KO och Baraspara

Dom: 3 juni 2016
Företaget Baraspara, numer Sumer AB, förmedlar elavtal genom telefonförsäljning. Marknadsdomstolen slår fast att företaget inte får agera på samma sätt som tidigare i en dom den 3 juni 2016.

Domstolen förbjuder företaget att kontakta konsumenter på telefon om de tydligt motsätter sig en sådan kontakt, till exempel om de har anmält sitt nummer till NIX-registret.

Bolaget måste bli tydligare med att deras tjänst innebär att de kommer att avsluta konsumentens gällande elavtal och sedan ingå nya avtal för hens räkning med andra elbolag – utan att konsumenten har samtyckt till det.

Domstolen kräver nu att bolaget blir tydligare med sin information om vad fullmakten innebär och om den ångerrätten man har som konsument enligt lagen.

Samtliga punkter är förknippade med vite om 1 miljon kronor vardera.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2011/2174.