Dom i målet mellan KO och Eniro 118 118 AB

Dom: 28 januari 2016
Marknadsdomstolen beslutar att Eniro 118 118 AB måste ange kostnaden för nummerupplysningstjänsten via telefon och sms, om konsumenten begär det.

Marknadsdomstolen går därmed Konsumentombudsmannens linje. Företaget riskerar att få betala ett vite på 1 miljon kronor om bolaget bryter mot domen som fastställdes den 28 januari 2016.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2013/414.