Dom i målet mellan KO och Förskottslön

Dom: 27 oktober 2016
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Konsumentverkets beslut angående sanktionsavgift mot företaget Förskottslön enligt en dom den 19 oktober 2016.

Kammarrätten delar inte förvaltningsrättens och Konsumentverkets bedömning att
företaget brustit i sin kreditprövning. 

Bakgrund: Konsumentverket beslutade 2014 att meddela Förskottslön en varning förenad med en sanktionsavgift på 200 000 kronor med anledning av brister i bolagets kreditprövning. Företaget överklagade beslutet, men förvaltningsrätten fastställde Konsumentverkets beslut i januari 2016.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/40.