Dom i målet mellan KO och H&M

Dom: 19 oktober 2016 Uppdaterad 18 april 2017
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Konsumentverkets beslut mot företaget H&M i en dom den 19 oktober 2016.

Kammarrätten delar inte förvaltningsrättens och Konsumentverkets bedömning att företaget H&M brustit i sin kreditprövning

Bakgrund: Förvaltningsrätten ändrar Konsumentverkets beslut om sanktionsavgift, från 8 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. I övrigt avslår rätten överklagandet. Det innebär att Konsumentverkets beslut om varning gäller.

H & M varnas 2014 för bristande kreditprövning av Konsumentverket. Bland annat har uppgifter om konsumentens inkomst och samtliga krediter saknats, anser Konsumentverket.

Uppdatering: Friande domen för H&M prövas i högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen ger Konsumentverket prövningstillstånd i målet om kreditprövning i företaget H&M. Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att ta upp fallet till prövning.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/41.