Dom i målet mellan KO och Malmö Dansakademi AB

Dom: 15 augusti 2016
Marknadsdomstolen ålägger Malmö Dansakademi AB att, innan distansavtal om danskurs träffas med konsument, lämna tydlig information om ångerrätt enligt en dom den 15 augusti 2016.

Företaget ska även upplysa konsumenten om hur ångerfristen beräknas och utövas, att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det samt vilka konsekvenser det får för konsumenten om köpet ångras.

Domen är förknippad med ett vite på en miljon kronor som kan komma att dömas ut om bolaget bryter mot domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1259.