Dom i målet mellan KO och Norwegian

Dom: 7 juli 2016
Konsumentombudsmannens begäran om utdömande av vite mot företaget Norwegian avslås i en dom den 7 juli 2016.

När flyget är försenat, ställs in eller är överbokat berör det ofta många passagerare. Konsumenterna har då rätt till olika former av ersättningar och assistans beroende på omständigheterna enligt en EU-förordning.

Flygbolaget Norwegian skickade i samband med en pilotstrejk ett sms med länk till EU-förordningen till drabbade resenärer. Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att flygbolaget inte tydligt nog informerat passagerare om deras rättigheter. Företaget däremot ansåg att de informerar på ett tillräckligt tydligt och modernt sätt.

KO begärde att domstolen skulle döma flygbolaget att betala ett vite, mot bakgrund av ett tidigare informationsföreläggande. Domstolen delade inte KO:s uppfattning och gav Norwegian rätt. Domstolen anser att flygbolaget har följt det informationsföreläggande som finns och att KO därför inte kan begära något mer än att företaget informerar om EU-förordningen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/362.