Dom i målet mellan KO och Phonecash

Dom: 17 juni 2016
Företaget Phoncash köpte upp begagnade mobiltelefoner men levde inte upp till påståenden i sin egen marknadsföring. Marknadsdomstolen slår fast i en dom den 17 juni 2016 att företaget ägnat sig åt otillbörlig och vilseledande marknadsföring.

Företaget Phonecash köpte upp begagnade mobiltelefoner och drog på sig ett 60-tal anmälningar till Konsumentverket under 2014. Enligt anmälningarna känner sig många lurade av marknadsföringen på företagets webbplats. Där stod att det skulle vara kostnadsfritt att få hem ett svarskuvert att skicka in sin mobiltelefon med. De som beställde hem svarskuvertet, men sedan inte skickade in någon mobiltelefon blev krävda på 299 kronor för "avtalsbrott". Enligt Konsumentombudsmannen, KO, fanns det dock inget avtal eftersom kuvertet påstods vara gratis.

Att kräva någon på betalning utan att det finns något avtal är vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Detta är en allvarlig överträdelse, enligt KO.

Nu har Marknadsdomstolen gått på KO:s linje i en dom den 17 juni 2016.

Företaget har upphört med sin verksamhet.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2014/523.