Dom i målet mellan KO och Vitaelab AB

Dom: 24 mars 2016
Marknadsdomstolen förbjuder företaget Vitaelab att påstå att kosttillskottet Vitaepro har vissa egenskaper. Bolaget riskerar ett vite på två miljoner kronor om man bryter mot domen som fastställdes den 24 mars 2016.

Marknadsdomstolen förbjuder Vitaelab AB att vid marknadsföring av kosttillskottet Vitaepro, eller annat kosttillskott med väsentligen samma sammansättning påstå eller ge intryck av:

  1. att intag av kosttillskottet ökar energin och orken,
  2. att intag av kosttillskottet medför att smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka kan bevaras eller behållas samt
  3. att det motverkar stelhet och orörlighet.

Domstolen förbjuder också bolaget att ge intryck av att astaxanthin, lutein och zeaxanthin har antioxidantiva funktioner hos människor. Det får inte heller kallas växternas immunsystem och ge intryck av att ämnena skulle ha positiv inverkan på människans immunsystem.

Domen är förknippad med ett vite på två miljoner kronor som kan komma att dömas ut om bolaget bryter mot domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2011/925.