Dom i målet mellan KO och 0700 Sverige AB

Dom: 31 augusti 2017
Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar domslutet mot 0700 Sverige AB från Patent- och marknadsdomstolen. Det betyder att bolaget inte behöver betala den marknadsstörningsavgift som tidigare var kopplad till förbudet mot bolagets försäljningsmetoder.

Domstolen prövade enbart frågan om marknadsstörningsavgift varför de delar från den tidigare domen som avser förbud mot bolagets agerande och åläggandet om att tydligt informera om vem försäljaren företräder fortfarande gäller.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2014/655.