Dom i målet mellan KO och Adresstjänst Sverige AB

Dom: 11 april 2017
Domstolen förbjuder företagets marknadsföring och säljargument på tolv punkter. Bland annat får företaget inte påstå att de utför ”adressändring på nätet” eller uppmana konsumenter att ”skaffa säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan”.

Om företaget skulle fortsätta att använda sig av något av påståendena riskerar de ett vite på en miljon kronor.

Adresstjänst Sverige AB förbjuds också att skicka fakturor till konsumenter. I och med att domstolen bedömer att företaget vilselett konsumenterna om betalningsskyldigheten har företaget inte heller rätt att kräva betalt av konsumenterna. Om företaget bryter mot förbudet riskerar det ett vite på en miljon kronor.

Företaget måste också tydligt informera konsumenterna om vad tjänsterna innehåller och vad de kostar. Även här är brott mot domstolens krav förknippat med ett miljonvite.

Adresstjänst Sverige AB döms också att betala den maximala marknadsstörningsavgiften. I det här fallet hamnar den på drygt 168 000 kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/205.