Dom i målet mellan KO och Fastcom AB

Dom: 24 oktober 2017
Teleoperatören Fastcom, Fast communication AB, ska betala en halv miljon kronor i marknadsstörningsavgift. Det slås fast i en dom av Patent- och marknadsdomstolen.

Fastcom förbjuds av domstolen att ringa NIX-registrerade telefoner och förbjuds också att påstå att bolaget har ett samarbete med konsumentens befintliga operatör. Fastcom måste, enligt domen, tydligt informera konsumenterna om att de ringer och vill sälja ett telefonabonnemang i början av varje säljsamtal. Bolaget tvingas också att informera om ångerrätten.

Domstolens förbud och ålägganden mot Fastcom är förenade med ett vite på en miljon kronor var.

Fastcom döms också att betala en marknadsstörningsavgift på en halv miljon kronor.

KO, liksom motparten, har överklagat och Patent- och marknadsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1351.