Dom i målet mellan KO och Flyttax

Dom: 21 augusti 2017
En person med den uppgivna firman Flyttax stämdes av Konsumentombudsmannen för att ha marknadsfört och utfört flyttjänster utan yrkestrafiktillstånd. Enligt anmälan har flyttfirman också tagit mycket mer betalt än det angivna priset för flytten.

KO anser att det finns en koppling till andra företag inom flyttbranschen som agerat på samma sätt. Patent- och marknadsdomstolen anser dock att KO:s bevisning inte räcker. Därför lämnar domstolen KO:s talan utan bifall.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/916.