Dom i målet mellan KO och Gothia Telecom

Dom: 12 maj 2017
Bolaget Gothia Telecom döms av Patent- och marknadsdomstolen att betala 750 000 kronor i vite till staten.

Bolaget har brutit mot Konsumentombudsmannens förbud. Konsumenterna har felaktigt fått intrycket av bolagets säljare att företaget tagit över verksamheten av konsumentens befintliga teleoperatör eller att de har ett samarbete. 

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1621.